-- ADVERTISEMENT --

AFGHANISTAN – Ginmandu sang Taliban administration sa Afghanistan ang pagsirado sang mga beauty salons sa sulod sang isa ka bulan nga mas nagpakitid sang kahigayunan nga makapadulong sa pampubliko nga lugar ang mga babayi nga Afghans.

Ginkondenar sang mga foreign governments kag UN officials ang nagalala nga restrictions sang mga babayi humalin sang nagbalik sa gahum ang mga Taliban sang 2021 matapos nga malutos sang mga ini kag nag-isol ang US-backed government.

Sang tinalikdan nga tuig, ginsira man sang mga otoridad ang kalaban nga high school para sa mga babayi, gindumilian ang mga babayi sa pagsulod sa mga university kag ginpauntat ang female Afghan aid staff sa pagtrabaho.

Madamo nga pampubliko nga mga lugar kalakip na ang bathhouses, gyms kag parks ang gindumilian man nga mapadulungan sang mga kababainhan.