-- ADVERTISEMENT --

Baciwa ang sa karon naghando
Nagpasugot sa ginatanyag nga presyo
Sa tubig nga iga supply dugang sa aton kinahanglan
Gikan sa murcia kag indi sa kompaniya nga aton gin kontratahan

Ini nga akto ang nagapakita sang ila pag ako
Nagsayop sila sa una nga gin duso
Tuman ka nubo sang presyo nga sa contractor ila gin tanyag
Ano pa ini ang gintalikdan apang may isa nga wala natublag

Gin baton ang tanyag nubo nga presyo ginsalom
Ginpatihan nga may yara ginpasalig nga wala kita nagdahom
Rersulta sila ang wala naka dul ong sang tubig nga kinahanglanon
Naglapas na gani sila sa kontrata nga kondisyon

Sa karon kita ang magabakal sang tubig sa murcia
Presyo nga amo man ang sang una ang ginatanyag sang mga kontratista
Masyado kno ka mahal gani indi magpasugot ang baciwa
Gusto nga ang presyo baraton gina lagas ang dako nga ganansya

Ini masyado ka athag sang dako nga sayop nga ila nahimo sa katawhan
Sayop nga pilit nila nga ihimotig sa tanan
Liwat liwat nila ini nga gina depensahan
Apisar nga makapila na ka beses nga sila ang nagakaladakpan

-- ADVERTISEMENT --

San o pa ayhan mag untat ang ila pag into sa mga katawhan?
Papatihon nga krisis sa tubig ila nga masarangan
Ang aton demand sa tagsa ka tuig ang nagasaka
Samtang nagapabilin nga maninit ang supply sang baciwa

Baciwa magbugtaw ka na
Sa mahamook nga katulogon ikaw ang mag mata
Kay tubtob subong sa gihapon ikaw ang nagadalamggohanon
Sang bugana nga tubig gikan sa kontractor nga tikalon.

Date of airing: March 19, 2019