-- ADVERTISEMENT --

Beinte tres anyos nga iloy nagpa-ambit sang iya kasaysayan sa Kahapon Lamang Program, 17 ka adlaw nga lapsag nga lalaki nga may hydrocephalus iya man ginbitbit agud pangayu-an sang bulig agud mapasuyupan ang iya ulo sang fluid matapus nga amat-amat nga nagadako.

Si Shaina Enrile Perez tumandok sang Ma-ao, Bago City apang nagapuyo na karon sa Javellana Subdivision, Mabini, Valladolid, Negros Occidental upod sa amay sang iya tatlo ka mga lamharon nga mga kabataan nga lunsay mga lalaki nga si Jason Masubia, 24 anyos.

Nagahilibi-on si Perez samtang ginapa-ambit ang iya eksperyensiya sa kabuhi kag samtang nga nagapangayo sang bulig sa kon sin-o man ang may maluluy-on nga taguipusu-on nga makabulig agud nga mapasuyupan sang fluid ang ulo sang iya lapsag nga si Baby Jay Clyde.

Sa nahibalu-an nga sang iya ginbun-ag ang iya bata sadtong Hulyo 25, 2023 problemado na ini bangud nagsambud pa ang pusod sini sa iya li-og, sa maayo nga palad nangin normal pa ang iya pagbun-ag kag nabuhi ang lapsag apesar nga sang ulihi nakit-an nga may deperensiya kag gindiagnose nga may hydrocephalus, isa ka neurological disorder dulot sang abnormal nga pagbuild-up sang cerebrospinal fluid sa ventricles sa sulod sang utok sang pasyente.

Sa karon, gina-breastfeed ni Perez ang iya bata apesar nga kon ka-isa wala ini gana magdede sa iya.

-- ADVERTISEMENT --

Agosto 9 pa kuntani ang masunod nga check-up sang iya bata sa espesyalistang doktor apang wala ini nadayon bangud wala sila sang kuwarta nga igasto.

Sa pag-istorya sining huben nga iloy sang iya kabuhi, may leksiyon siya nga natun-an rason nga ginpa-ambit man niya ini sa iya kaangay nga mga lamharon agud makuha-an sang leksiyon kag inspirasyon. “Sa mga teenager nga gusto magsulod sa pangabuhi (temprano pa) indi anay magsaga-saga kag ang pagnobyo-nobyo yara lang ina, unahon lang anay ang pag-eskuwela agud kon ano ang problema masolbar ini sa ulihi kon nakatapus sa pagtuon kag may obra” suno pa kay Inday Shaina.

Sa karon, isa sa ginapangamuyo ni Inday Shaina amo nga maluwas ang iya 17-day old nga baby kag masugpunan lang ang kabuhi sini agud makaupod pa niya ini kag sang mga magulang sang lapsag nga nagapang-edaron pa man lamang karon sang apat ka tuig kag duha ka tuig.

Sa mga may bulawanon nga tagipusuon nga maluyag magbulig, mahimo kamo maka-contact kay Inday Shaina Enrile Perez sa iya cellphone no. 09850933193 ukon mahimo man nga makapadala sang bulig-financial pinaagi sa GCash No. 09317890781 sang iya bayaw nga si Jezeil Sedayon Masubia.