-- ADVERTISEMENT --

Naghatag sang mensahe ang obispo sa Diocese of San Carlos para sa pagsaulog sang Semana Santa.

Suno sa obispo, sa balaan nga pagsaulog sang Semana Santa dapat nga pamalandungan kun ano kita nga sahi sang sumulunod ni Kristo.

Dapat ipamangkot sa kaugalingon kun kita bala ang handa nga magpabilin nga tampad sa pagsunod sa mga panahon nga mabug-at ang krus, dako ang pagpanghangkat sa pagpalapnag sang maayo nga balita kasubong man pagpabilin sa prinsipyo sang paghidaet, hustisya kag paghigugma.

Ukon basi kaangay sang mga apostoles nga nagluib, nagpanginwala, nagpalayo kag natulugan imbes nga magbantay, magpangamuyo kag mag-unong sa panahon nga nagakinahanglan ni Hesus sang kaupod sa atubang sang mabug-at sini nga misyon.

Pangabay ni Alminaza nga mapamalandungan, kag magbulig sa paghakwat sang krus sang iban.

-- ADVERTISEMENT --

Dapat mabinagbinag kun paano mangin instrumento sang paghidaet nga napasad sa hustisya, paghigugmaanay kag pagbinuligay.

Panawagan sini nga mag-inupdanay sa pagbalay sa katilingban sa paghigugma kag paghiliusa, pagbag-o sa katilingban pinaagi sa paghigugma sang Diyos.