-- ADVERTISEMENT --

Naga sinuriyaw lang ang mga tawo sa dalan
Ang mga naga pakadto pakari ang daw sa indi ma intiendehan
Gin dunganan sang mga salakyan nga may trompa
Ga tukar jingle sang mga nagakampanya

Nagsugod na abi ang tion sang pagkampanya
Sang mga nagapadalagan sa piniliay nga tuman ka sadya
Bangud nga tanan ang ginapahamot ila mga ngalan
Sa black propaganda kontra ang paga birahan

Kanya kanya pakulo ang ginahimo
Gina updan sang mga supporters nga nagapakigbato
Kon kaisa pati sila ang naga ilinaway man
Sa pag apin sa tagsa nila ka kandidato nga gina alagaran

Sa sining gasinambuli nga mga tawo sa dalan
Kon ang kampanya gin suguran
Daw kaangay nga may yara sa ng kapiestahan
Ilabi na nga makita ang mga banderitas sang dagway nila sa higad dalan

Kampanya sobra pa sa bitamina
Politiko nagapagsik bisan maloya
Wala naga batyag sang kakapoy kilometro man ang laktan nila
Ang kainit sang adlaw indi makapugong sa ila

-- ADVERTISEMENT --

Makatilingala ining kampanya
Adrenalin sang mga politiko ang naga sinaka
Mga mabug at nga bagay ila ini ma dala
Bisan sa arikison nga kamot sang tawo sila sarang maka mangumusta.