-- ADVERTISEMENT --

Tatlo ka tuig na ang gin ligaran
Sumugod nga nagpungko siya sa palangakoan
Tanan nga sadto aton gina lauman
Ang nabutang karon sa handum na lamang

Kapuloan sang kadagatan nga yara sa nakatungdan
Kalakip sa kadagatan nga sa isda ang napun an
Indi na gid naton mapangapinan
Kamot sang mga tsino ang iya sini nga pagatup an

Malakanyang ang nagpahayag sang damlag lang
Sa china wala kita ibato sila ang aton na lang pabay an
Kuhaon sa aton ang aton ginapanag iyahan
Sila sa karon isa na naton ka abyan

Isa ini sa mga ginpasalig sa aton
Ipakigbago ni digong hambal niya sang tiempo election
Bagay nga aton ginkalipay nagtingob ang puersa agud siya ang padag on
Gani karon ang sala nga desisyon pilit naton nga batonon

Ikaduha nga pasalig nga wala matuman
Illegal nga druga tapnaon sa sulod lamang sa anum ka bulan
Insigida sa oplan tokhang madamo ang na disgrasya
Ginalakipan sang mga sa druga kapitalista

-- ADVERTISEMENT --

Matuod madamo nga operasyon ang ginpatigayon
Dalagko nga balor sang illegal nga druga ang natipon
Ugaling baligyaanay sang druga ang nagapadayon
Ang nagapamuno sini kabudlay gid tumoron

Ini duha lamang sa mga ginpasalig sa aton
Pasalig nga amo ang naghaylo sa aton nga paminsaron
Gani kita ang daw sa nahubog wala naka mulalong
Sa subong mga pasalig amat amat na nga naga kalubong.

Date of airing: March 29, 2019