-- ADVERTISEMENT --

Ako ang may yara sang natalupangdan sa mga nagapadalagan
Sa diskarte daw dili matupongan
Nakahibalo na gid nga ang kampanya wala pa nasugdan
Pero sila ang naga pang balay balay na makita mo sa imo ugsaran.

Pila ka adlaw antis ang pagsugod sang kampanya
May mga jingle na nga imo mabatian ginakarga sa salakyan ang trompa
May mga campaign materials makita mo ila mga hitsura
Ginapangtapik sa gutter sang mga poloy an iban sa mga dingding na.

Daw sa wala gina kapoy sa bilog nga adlaw nga panglakaton
Wala sang may gina pili bisan arikison ang kamustahon
Kon kaisa makasiling ka man gani nga basi nagkala unay na ang mga guya
Sang wala untat nga yuhon sa mga tawo nga masugata nila.

Ini pila lamang sa ila mga laragway kag biolasyon
Mga dapat nga tumanon sa tion sang election
Sila ining nagapakita sang tuman ka boot nga dagway
Apang sa mata sang comelec sila ining mga pasaway.

Ano ang mapakita nila nga ehemplo sa mga botante nga pomoloyo
Kon sa gamay nga pagsulondan sang comelec indi nila mahimo
May nawong ayhan sila nga magsaway sa mga katawhan
Kag isiling nga dapat ang kasuguan ipatuman?

Kon ang ining kasuguan sang comelec isa ka pagtilaw
Sa katampad sang mga politiko nga aton ginatangla kag ginalantaw
Testingan kon sila bala ang lubos nga magatuman
Mahimo tanan ang indi maka pasar bangud sa paglapas sila ang napun-an.

Date aired: March 23, 2019